ανατέλλοντας

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015θα πει ανατέλλω: 
νικάω
σε τούτο τ'ατέρμονο αλισβερίσι

πολλά της ζήσης τα σκοτάδια
κι η κάθε μας ανατολή
ο τελικός και μόνος θησαυρός

(μουσική:Φοβάμαι -Μπλε)