προχώρα

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014
δεν είν η πρόθεση 'που στήνει τα ταξίδια
το πρώτο το βήμα -το μισό - τα στήνει...

και μόνο το "τίποτα" ποτέ του δε λαθεύει
μιάς κι από μόνο του είναι το μόνο λάθος...

(μουσική: Don't you want somebody to love - Jefferson Airplane)